Werken in een team: een uitdaging!

Werken in een team: een uitdaging!

Over gezond werken gesproken: niets is zo ongezond als een slechte werksfeer of een team waarbinnen je niet prettig kunt samenwerken. Voor je het weet ga je met tegenzin naar je werk en kost het te veel energie om je werkzaamheden goed en soepel uit te voeren. Maar niets is zo lastig als het vinden en houden van een goed team.

Werken in een team

In iedere organisatie komen je het tegen: samenwerken. Een functie is altijd een onderdeel van een groter geheel. En daarmee onderdeel van een team. Werken in teamverband kan een uitdaging zijn. Heb je een juiste groep mensen bij elkaar weten te vinden? Dan kan dit voor een positieve bijdrage zorgen binnen je organisatie. Werken in een team draagt bij aan betere prestaties en kan erg gezellig zijn.

Het is belangrijk de juiste mensen te vinden. En deze mensen de juiste rol te geven. Er zijn best wat zaken waar je rekening mee moet houden bij het opstellen van een team. En ook de mensen binnen het team moeten de juiste instelling hebben om het te doen laten slagen. Dat maakt het best lastig.

Enkele zaken zijn van belang bij het doen laten slagen van een team:

Doel

Wat is het doel van je team. Is iedereen het eens over dit doel? Is er voldoende tijd besteed om gezamenlijk tot dit doel te komen?

Vertrouwen en respect

Het is belangrijk vertrouwen te hebben. In elkaar en elkaars capaciteiten. Vertrouwen in teamleiders en onderling. Respect voor de teamleider en voor elkaar. Het lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar is het ook echt zo? Ga maar eens na: durf jij je mening te geven? Of zelfstandig de verantwoordelijkheid te dragen, zonder bang te zijn daarop te worden afgerekend? Dat heeft allemaal met vertrouwen en respect te maken.

Betrokken

Is iedereen betrokken? Vinden alle teamleden het slagen van het team belangrijk?  Is men in staat om het teambelang voorop te plaatsen, ondanks dat dit afwijkt van een persoonlijke mening? En is er regelmatig overleg/interactie? En stuurt iedereen op eigen initiatief zijn/haar proces zelfstandig aan? 

Een duidelijke rolverdeling

Zijn de taken duidelijk en is er een verantwoordelijke voor deze taak? Is er afstemming over geweest? Ieder teamlid moet weten wat zijn of haar taak is. Maak duidelijke afspraken met een deadline. En evalueer deze.

Binnen een kleinere organisatie is vaak sprake van korte lijnen en situaties waarbinnen snel moet worden geschakeld. Een goed functionerend team dan van groot belang.

Bij Office IT zijn we voortdurend bezig met het ontwikkelen en evalueren van ons team. We willen altijd helder hebben of “alle neuzen nog dezelfde kant op staan”. Dit is een doorlopend proces waarbinnen altijd moet worden bijgestuurd. Het stopt nooit. Ieder personeelslid wordt bij dit proces betrokken, maar er wordt ook betrokkenheid verwacht.

Hard werken, zo’n team! Maar als het werkt, dan werkt het ook goed.

Meer info?

Neem contact op met Nick, hij vertelt je graag over de mogelijkheden.