Algemene voorwaarden

IT-Werkplekbeheer

Algemene voorwaarden

IT-Werkplekbeheer

Office IT gebruikt de algemene voorwaarden van de branche verening Nederland ICT onze Privacyverklaring kunt u hier lezen. Op alle diensten en afgesloten overeenkomsten van Office IT is ten alle tijden deze addendum van toepassingen. Elke klant van Office IT die gebruik maakt van diensten van Office IT gaan akkoord met bovengenoemde voorwaarden. Voor Voip zijn de SIP overeenkomst van toepassing welke in concept hier te downloaden is. Elke klant van Office IT die gaat bellen middels VoiP via Office IT gaat tevens akkoord met de voorwaarden in deze overeenkomst. Alle voorwaarden van derden worden expliciet van de hand gewezen.

Disclaimer

Office IT verklaart deze site zorgvuldig en naar beste weten te hebben samengesteld, maar kan op geen enkele wijze instaan voor juistheid en volledigheid van de informatie. Zij aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Op onze website vindt u links naar andere sites, deze zijn aangebracht voor uw comfort. De inhoud van deze sites vallen buiten de controle van Office IT en wij kunnen dan ook op geen enkele manier de verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud ervan of voor enig ander materiaal op deze sites.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van de Office IT websites, brochures, flyers, advertenties en overige publicaties mag zonder vooraf verstrekte toestemming door Office IT worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. Overname van informatie is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming.