Groene IT: Energiezuinig en besparend

Bij Office IT is milieubewust ondernemen een belangrijk uitgangspunt. Binnen ons bedrijf geven wij hier op een aantal manieren vorm aan. We beperken ons afval zoveel mogelijk en we werken energiezuinig. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze klanten hebben wij diverse oplossingen om het stroomverbruik te verlagen, met name op automatiseringsgebied.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • gebruik van groene mini-pc’s die het energieverbruik van uw computersysteem met wel 90% kunnen verlagen;
  • gebruik van geavanceerde toepassingen zoals het automatisch uitschakelen van de computersystemen na werktijd;
  • hergebruik van onderdelen uit oude afgeschreven computersystemen;
  • gezamenlijk gebruik van een centraal systeem om het energieverbruik per persoon te minimaliseren;
  • toepassingen om thuiswerken mogelijk te maken en het woonwerkverkeer te beperken.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: de manier waarop een bedrijf haar kernactiviteiten uitvoert en verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van het milieu en de sociale context.